Deze verklaring geeft informatie over hoe mYogi omgaat met persoonsgegevens die in het kader van mijn dienstverlening worden verwerkt.

Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom ik die verzamel

Ik verzamelen persoonsgegevens via
• Diverse formulieren op mijn website mYogi.nl
• Een schriftelijke overeenkomst die door de deelnemer aan de yogalessen, TRE® sessie of een workshop wordt ingevuld

Ik plaatst géén cookies op de website en verzamel geen analytics data van websitebezoekers.

Deze gegevens gebruik ik voor

• Het uitvoeren van de overeenkomst met betrekking tot onze dienstverlening en de facturatie daarvan;
• Je e-mailadres gebruik ik voor het versturen van een factuur en voor het versturen van eventuele e-mail nieuwsbrieven. De inhoud van deze nieuwsbrieven kan van informatieve aard zijn, zoals lokatiewijziging, maar ook om je te informeren over nieuwe dienstverleningen.
• Voor de doelen waar je specifiek toestemming voor hebt gegeven, zoals het ontvangen van mijn nieuwsbrief.
Jouw gegevens worden niet zonder je toestemming voor andere doelen verwerkt.

Het versturen van e-mailnieuwsbrieven

Ik verstuur mijn e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden staat een ‘unsubscribe’ of ‘afmelden’ link (behalve bij mijn factuur). Je ontvangt mijn nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Website

Via de formulieren van mijn website mYogi.nl worden de volgende persoonlijke gegevens gevraagd: naam, e-mail en telefoonnummer. Deze gegevens gebruik ik om contact met je te kunnen opnemen om mijn dienstverlening te bevestigen of om vragen of klachten te kunnen beantwoorden.
Volgende formulieren staan op de website:

  • Contactformulier

Cookies

Mijn website mYogi.nl plaatst geen cookies.

Bewaren van je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door mYogi niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor de facturatie van een les, een abonnement , abonnement of voor het versturen van een nieuwsbrief.

Beveiliging

mYogi heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van haar klanten en deelnemers  te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Je rechten ten aanzien van door mij verwerkte persoonsgegevens

Wanneer jouw persoonsgegevens door mYogi worden verwerkt, kan je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

De aanvraag kan schriftelijk of per e-mail aan mijn postadres(zie onderaan deze pagina) worden verstuurd. Voor ik jouw verzoek in behandeling neem, zal ik je eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
Je kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens mYogi verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor ik niet op je verzoek in kan gaan, ik zal dit beoordelen en je hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer je meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heb je het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer je wilt dat je persoonsgegevens worden verwijderd, kan je hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer je persoonsgegevens niet worden verwerkt voor de facturatie en je de persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener kunt je hiervoor een verzoek indienen.

Indien bovenstaande rechten in strijd zijn met andere wetgeving, en ik hierdoor verplicht ben persoonsgegevens langer te bewaren, kan ik mogelijk niet aan een verzoek voldoen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door mYogi

Wanneer je klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door mYogi dan hoor ik dit graag via: info@mYogi.nl. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt je terecht op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 20.02.2020.

Mijn contactgegevens

mYogi
Postadres: Noorderhoofdstraat 83, 1561AS Krommenie
Contactpersoon: A.J.C.Wartena
E-mailadres: info@mYogi.nl